Όραμα-Φιλοσοφία

Όραμα-Φιλοσοφία

Η εταιρία GRC TECH ιδρύθηκε το 2006 στην Θεσσαλονίκη, από τους Αλέξανδρο και Γαβριήλ Παπαδόπουλο με σκοπό την δραστηριοποίηση στο χώρο της εισαγωγής και διανομής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για το σπίτι και το αυτοκίνητο.

 

Την GRC TECH  στελεχώνει ένα έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με χαρακτηριστικά την ομαδικότητα και την προσήλωση στους στόχους της εταιρίας.

Η επιχειρηματική φιλοσοφία της GRC TECH κινείται γύρω από 4 βασικούς άξονες:

Καινοτομία

Την διάθεση στην Ελληνική αγορά καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων.

Ποιότητα

Τη διασφάλιση στον πελάτη ότι τα πρότυπα είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και ότι όλα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από το συγκεκριμένο οργανισμό βρίσκονται κάτω από ένα σταθερό ελάχιστο επίπεδο προδιαγραφών.

Εργασιακό Περιβάλλον

Το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο το προσωπικό ειναι άρτια εκπαιδευμένο με χαρακτηριστικά την ομαδικότητα την εμπιστοσυνη και την προσήλωση στους στόχους την εταιρίας

Αγορά

Αγορά είναι ο τόπος όπου πωλούνται ή αγοράζονται αγαθά, υπηρεσίες και πληροφορίες, μέσω της αλληλεπίδρασης αγοραστών και πωλητών, είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων.