Συμμετοχή σε εκθέσεις

Συμμετοχή σε εκθέσεις

Συμμετοχή στην Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2009

Automechanica Plovdiv - Βουλγαρία 2010

Έκθεση Θράκη 2011

Auto Moto Fiesta - Hellexpo 2012