Συμμετοχή σε εκθέσεις

Συμμετοχή σε εκθέσεις

Συμμετοχή στην Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

Automechanica Plovdiv - Βουλγαρία

Έκθεση Θράκη

Auto Moto Fiesta - Hellexpo