Πολιτική για το περιβάλλον

Πολιτική για το περιβάλλον

Με ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, η GRC TECH συμβάλει στο γενικότερο έργο για τη διατήρηση ενός “καθαρότερου” περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της καθαρότητας  για τις επόμενες γενιές συνάπτοντας συμφωνία με την εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε  με σκοπό την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.