Νομικό τμήμα

Στέργιος Παπαδηλέρης

Δικηγόρος παρ. Αρείω Πάγω

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΔΗΛΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δαναΐδων 3

54626 – Θεσσαλονίκη

Tηλ.   : 2310 501143-4

Fax    : 2310 501344

e-mail: [email protected]

www.papadileris.com